La semaine des élèves du Grand i – Du mercredi 08 au dimanche 12 juin 2022

La semaine des élèves du Grand i Du mercredi 08 au dimanche 12 juin 2022 HORAIRES : Mercredi 08/06 : 21h Jeudi 09/06 : 21h Vendredi 10/06 : 19h et 21h Samedi 11/06 : 19h … Lire la suite de La semaine des élèves du Grand i – Du mercredi 08 au dimanche 12 juin 2022